Hotel-Restaurant-Jachthaven Galamadammen

Voor reserveringen en informatie m.b.t. seizoens- en passantenplaatsen in de jachthavens kunt u zich wenden tot info@galamadammen.nl 

Geachte Gasten,

Galamadammen heeft bijna een jaar geleden gevolg gegeven aan het verzoek van de Gemeente Súdwest-Fryslân om het hotel en restaurant ter beschikking te stellen voor vluchtelingen uit de Oekraïne. Ons bedrijf was bezig met de heropstart hetgeen meteen werd stilgezet. Het bedrijf zoals u het kent werd gesloten en rond 150 vluchtelingen werden het afgelopen jaar opgevangen met behulp van het Leger des Heils.

De situatie in de Oekraïne is helaas niet verbeterd zo niet erger geworden. Inmiddels heeft de Gemeente gevraagd om de opvang een jaar te verlengen. Na rijp beraad heeft Galamadammen opnieuw aan dit verzoek gevolg gegeven. Galamadammen is zich bewust van het feit dat velen hierdoor niet van de gezelligheid en mogelijkheden die het bedrijf normaliter biedt gebruik kunnen maken. Er zijn weinig locaties in de gemeente waar zovelen tegelijkertijd opgevangen kunnen worden en Galamadammen kan hiermee een bijdrage leveren in deze schrijnende situatie.

Net als vorig jaar zullen het hotel, de zalen, het restaurant en de terrassen ter beschikking zijn van de Oekraïense gasten. Het zwembad en de sauna zijn gesloten en evenementen kunnen dit jaar niet op Galamadammen plaatsvinden. 

Jachthavens: De jachthavens, met sanitaire voorzieningen onder het hotel, blijven gedurende het zomerseizoen open voor het huren van ligplaatsen aan seizoengasten en passanten. De algemene stemming van onze jachthaven gasten was positief en is het zeilseizoen in goede harmonie afgesloten. Er zijn nog ligplaatsen beschikbaar en hiervoor kunt u zich wenden tot info@galamadammen.nl

Galamadammen bedankt iedereen die afgelopen jaar zo positief en vriendelijk heeft gereageerd op de opvang. De hoop op het einde van de oorlog blijft en ondertussen staat Galamadammen niet stil en er wordt hard gewerkt aan de ontwikkelingen voor de toekomst. Dit is in samenwerking met het architectenbureau Penta en in samenspraak met de Gemeente en Provincie. 

De Gemeente heeft in maart 2022 voor de gasten van Galamadammen een communiqué opgesteld. U kunt deze lezen op Communiqué Gemeente Súdwest-Fryslân . Mocht u willen meehelpen, vragen of klachten hebben kunt u de Gemeente hierover aanspreken d.m.v. het door de Gemeente aangegeven telefoonnummer c.q. email adres. 

Wij zullen u hier op de hoogte houden van gebeurtenissen en hopen u in de toekomst weer te mogen begroeten. U kunt zich ook hieronder met uw email adres inschrijven om op de hoogte te blijven.

Met vriendelijke groet,

Directie Galamadammen

Communiqué Gemeente Súdwest-Fryslân

 


Voor het huren van sloepen die in de jachhaven van Galamadammen liggen (onafhankelijk bedrijf):

https://sloepverhuurhotelgalamadammen.nl